E sikhlovne ano Šuto Orizari tane hazri te thavdel o berš sikhlovibnasko..

1071

Avdive o Šerutno Komunako Kurto Duduš sine ani vizita ko duj  fundavne sikhlovne Phrajla Ramiz thaj Hamid, 26 juli thaj i Maškarutni Sikhlovni Šaip Jusuf. I vizita sas sa sebepeja te dikhelpes taneli hazri te tavdel e sikhlovibnasko berš 2020/2021.

Sar so vakerla o Śerutno baś Roma Press resargapes ani solucija e so trine direktorencar baš e sikhlovne tane hazri tavdipnaske o berš sikhlovibnasko numa ka valani savore barabutne te dallen dumo.

Денес Градоначалник на Општината Шуто Оризари Курто Дудуш ги посети двете основни училишта во нашата општина, Браќа Рамиз и Хамид и 26ти Јули, како и средното училиште Шаип Јусуф кој увиде дека се спремни за почетокот на новата школска година 2020/2021.

Укажа  дека се дискутираше  со директорите за сите предизвици кои им престојат, како и за имплементацијата на протоколите и воедно се заклучи дека претстои период во кој треба да ги сплотат силите сите заедно, наставниците, родителите, учениците и ние како локална самоуправа, укажа за Рома Пресс  Градоначалник на Општина Шуто Оризари Курто Дудуш.

Hazri kerga: Roma Press