250 Humanitarna paketoja ulavgepes e maj čorolenge ani komuna Šuto Orizari

237

Хуманитарната организација Kalliri Miresise во соработка со Општина Шуто Оризари додели вкупно 250 хуманитарни пакети со храни во рамки на проектот ,, Курбан Бајрам”.

Хуманитарната организација Kalliri Miresise која е со седиште во Скопје, повеќе од десет години работи на обезбедување на социјална поддршка преку донација на храна, облека, хигиенски средства, поддршка при образование и организирање на различни активности како екскурзии и кампови за социјално најзагрозените семејства.

Општина Шуто Оризари се приклучи при имплементирање на оваа акција со поддршка за промоција на хуманост, солидарност и заедништво по повод на големиот муслимански празник Курбан Бајрам .