29 thaj 30 akava čhon tavdena o hramipa ano Raštrakere Univerzitetoja

274

На повеќето државни универзитети во земјава денеска почнуваат уписите. Кандидатите претходно се најавуваат во електронскиот систем, па носат документи
Денеска и утре се уписите на повеќето државни универзитети во земјава. Кандидатите што сакаат да се запишат на некој од факултетите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ може да ги поднесат документите денеска (29) и утре (30) август. Според Конкурсот за упис, во прва година на прв циклус студии во учебната 2019/2020 година може да се запишат вкупно 10.665 студенти.
Прелиминарната листа со примени кандидати ќе се објави на 3, а конечната на 6 септември. На 11 истиот месец ќе може и да се запишат.

Ano pobuter raštrakere univerzietoja ani Utarali Makedonija tar avdive tavdena te hramonenpes e neve studentoja.

Kandidatija majanglal dohavlarenapes prekal elektronikano sistemi, pal adava lingarena pere dokumentoja, Aso  avdive thaj tajsa puterde tane e hramipa ani themakere univerzitetoja.

Kandidatija save kamena te hramonenpes ano disave raštrakere fakultetoja  ko Univerziteto ,,Sv. Kiril thaj Metodij“ šaj pere dokumentoja te lingaren olen avdive (29) thaj tajsa (30) Augusto.

Sar so tavdela  o hramipe telal o mukhlo Konkurso, ano jekto berš ko sikhlojbasko 2019/2020 berš šhaj te hramonenpes 10.665 studentoja.

Prelimirnikani patrin  tar ikherde thaj kuvde studentoja ka havlarelpes ano 03, aso sar maj paluni verzija ka ovel havlardi ano 6 Septemvro. Aso 11 septemvro  isi olen šajipa te hramonenpes palpale, hramonelapes ani patrin fakulteti.mk

 

Hazri kerga:Roma Press