5- to Noemvri Maskardianeskoro dive e Romane chibjako dikhen Video..

449

Avdive ko 04 Noemvri nisankergapes o Maskardjihaneskoro dive e Romane chibjako
5-tto Noemvro ani sala ki Radji Republika Utarale Makedonijake.

Ani avdisutni chipota maskar e pobuter misafirija save sine akharde Roma, endio organizacie e duj Direktorija tar fundavni BRH thaj maskarutni Saip Jusuf Doan S. Alvin S. ano jek lele than i rajni Ljatifa Sikovska deputati ko Khedipe, Muhamed Toći themako sekretari ani Ministeriumi baš Nijami(pravda)Arabela Iljaz MON,Tefik Mahmut Opre Roma thaj panda but avera, bare sajdipnaja lela than thaj o Generalno Sekretari tar i Radji Republika Utarale Makedonijake o rajo Metodija Dimovski.

O rajo Dimovski ano poro lavkeripe vakerga bash o trubuipe e potikore khedinengo thaj o sajdipe savorengere chibjako maskar kolende si thaj i Romani chib, thaj vakerga ani akaja rig(strana)i Radji kerela buti te arakel solucije sa e problemenge savencar arakelapes i chib tar i Romani khedin.

I cipota(nastan) tani organizirimi tar i Mreza bash ikheripe o sistemska thaj bute vakteskere solucie bash integracija e Romengi, numa denga dumo ko buthi kheripe thaj o Sovetniko Elvis Memeti sar vastaluno tar i inkluzija e Romengiri tar o PVRSM

Dikhen o video..

По повод Мегунарониот ден на Ромскиот јазик 5-тти Ноември, денес на 04 Октомври на свечената сала во Владата на Република Северна Македонија се одбележуваше денот на Ромскиот јазик.

На настанот со свое присуство се одважи Генералниот Секретар на Владата на Република Северна Македонија Методија Димовски.
Пред присутните говореше за важноста на јазиците на заедниците кои живеат во РС.Македонија, и за истите укажа дека Владата работи и дава напори за подобрување на условите како и подеднакво негување на јазиците на помалите заедници во Македонија.


Настанот се организираше од страна на Мрежата за застапување за системски и трајни решенија за интеграција на Ромите во соработка и поддршка од страна на Советникот Елвис Мемети задолжен за инклузија на роми во ПВРСМ.

Hazri kerga: Fuat B.Nedmedin A.- Roma Press