Internacionalno organizacija Jetimenge – Ehlulbejt..

505

Ani Švajcarija putrelapes ano aktiviribe jek tar akanasaske maj reklamirime ano socialna mreže agaar vakerdi Humanitarno Organizacija baš Jetimija EHLULBEJT.
Sar so sine amen kontaktoja anglal jek dive e manušensar savi putrena akaja incijativa o Osmani Kenad thaj Hasan Tairov, vakerge soj o sebepi e putribaske tar akaja organizacija.
So si o moldavipe ja palem valanipe akale organizacijako?
Incijativa akale organizacijako Ehlulbejt oficijalno ka vakerelpes baš olengi buti ano 02 dive tar Fevruari tar 20.30 dakikija ano fb profili, thaj ola rodena te aven so pobaro numero tar Roma te šunen baš so ka keren buti.

Numa sar so vakerge amenge pal amaro inboh akaja incijativa ka kerel buti salde jetimensar – čhavore save ačhile bi dadesko ja dajako, von e asavke čhavorensar ka tavden piri buti odoleja so ka araken olenge tar egzisticiono solucija, kher, buti thaj sa so trubul jeke normalno skromno đjivdipnaske.

Te na ovel na halovipe ola potenciringe amenge nane te keren buti avere kategorijensar tar Romane kategorije tar jerije (familie), olengi buti tar organizacija te keren buti salde JETIME ČHAVORENSAR thaj odova astarenapes familija pal familija sa djikote na ikalena olen ano selameti te acoven ko pumare pre tadani astarenapes avere familijaja thaj palunipaja salde čhavore save thane jetimija.

Maj but baš olengi buti savi ka ovel amendar rodelapes thaj, rodaja sa e Romendar taj ko jek vi amen sar timi Roma Press bešaja pal olende sar medijako dumo, thaj akaraja tumen savore ano 02 dive tar Fevruari tar 20.30 dakika te ova olensar ano fb.live thaj te dika thaj te šuna savi buti ka ovel thar akaja organizacija JETIMENGE EHLULBEJT.

Hazri kerga: Roma Press