Agim Nuhiu – Nevo Ministeri baš andrune buka( MVR)..

110

Ano Ministeriumi andrune bukenge o đjiakanutno ministeri baś andrune bukija Nake Ćulev, oficijalno denga poro vastalipe sar ministeriumi andrune bukenge baś o d-r Agim Nuhiu.

Pali o dejbe lejbe i funkcija, Nuhiu ka vastalinel e ministeriumeja sa đji na kerlapes i nevi Rađi ani Republika Utarali Makedonija, pošukar vakerdo sa đjikote na anavkerelapes nevo ministeriumi andrune bukenge.

Во Министерството за внатрешни работи досегашниот министер за внатрешни работи Наќе Чулев, официјално му ја предаде должноста министер за внатрешни работи на д-р Агим Нухиу. По денешното примопредавање на должноста, согласно постоечките законските одредби, Нухиу ќе раководи со министерството до изборот на нова Влада на Република Северна Македонија, односно до изборот на нов министер за внатрешни работи.

Roma Presw- MVR