Ano avdisutno dive ko 1963 berš ano Skopje resarga o maj baro phuvjako tinanipe (zemjotres)..

123

Ano avdisutno dive ko vakti tar 1963 berš, dive 26 e čhonesko juli thano pišime sar maj pharo dive e dizjake Skopje.
Anglal 57 berš i dis Skopje sinela resardo o naj baro phuvjako tinanipe(zemjotres) thaj milja manuśa naśavge poro đjivdipe.

Tadani sasto Sumnal denge poro dumo ko pomognibe e dizjake Skopje te śhaj iranelapess i glavno dis ani piri forma thaj pal adava poćmingapes pal pale te gradinelpes o Skopje.

Tar taro adava momenti i dis Skopje niśankerela akava dive sar dejbe godi pal sa adala manuśa save naśavge poro đjivdipe ani akaja prirodaki bi bah savi tadani anglal 57 berš astarga e dizja Skopje.

26 јули е ден на секавањето во врeмето на далечната 1963 година, запишан како еден најтешките и најтажните денови во историјата на главниот град на Македонија -Скопје. Пред 57 години, катастрофалниот земјотрес ги зеде животите на над 1000 наши сограѓани и зад себе Скопје го остави во урнатини.

Во 1963 година светот се обедини при помагане на градот и Скопје стана град на солидарност и симбол на една од темелните човечки вредности.

Roma Press