Asocijacija,,Sonce” ulavga baś o Kumanovo 16 lap topija..

180

Komuna-Kumanovo resla ano leipa tar donacija 16-lap top kompjuterija tar Asocijacija baš demokratikano buvlaripe e Romengo,,Sonce”tar Tetovo.
Donacij ka delpes baš o čhave ano sikhlovne baš socijalno kategorije tar Romane familie. Donacija ikherga ola o Šerutno tar Komuna Kumanovo Dimitrievski.

Општина Куманово денес доби донација од 16 лап топ компјутери од Асоцијацијата за демократски развој на Ромите “Сонце”-Тетово. Донацијата е наменета за поддршка на учениците од основните училишта за социјално ранливите семејства, исто така денес донацијата ја прими Градоначалникот на општината г-дин Димитриевски.
Проектот е имплементиран од НАЛАС-Мрежа на асоцијации на локални власти од ЈИЕ и ЗЕЛС, во соработка со GIZ, а во име на германското федерално Министерство за економска соработка и развој.
Roma Press- Sonce