Baro ačhovipe thar soobrakaj ani hona Bogorodica-Evzoni..

275

Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека денеска на граничниот премин Богородица-Евзони има подолга колона за влез во Грција, на грчка страна. Во делот на Република Северна Македонија нема застој и поминувањето на границата е без проблеми, но се создава застој на грчка страна. На граѓаните кои чекаат за влез во Грција им се дели вода додека се во граничниот простор.

Ministeriumi  bašh andrune  bukja  dela informacie  đji sa e đihanija avdisaske ano honakoro nakhibe Bogorodica-Evzoni isi but  baro đjakeripe thar tomofilengo nakhibe  kuvibaske ani Grkija, thar Grkijaki rig.

Ano kotor  thar Republika Utarali Makedonija nane baro ačhovipe ano nakhibe e honakoro bi problemengo, numa kherlapes  ačovipe thar grkijaki rig.

Numa e đihanija save đjakerena  ano kuvipe  e Grkijaja ulavelapes olenge  pani đji khaj bešena  ano đjakeripe kuvibaske ani Grkija.

Hazri kerga:Roma Press