Demant tar PDPR- Aksel Ahmedovski..

273

Ekspresno demanti dendo tar PDPR pal vazdibe praho (praśina) prekal fb socijalna mreže baś telariphe o anav e presidentesko tar akaja partija rajo,Aksel Ahmedovski sar thaj rodipe olestar mukhipe i funkcija ( ostavka) sar presidenti e partijako.

Erati ano rakakere arija poro demanti bicavga đji ki redakcija tar Roma Press numa thaj i jekha jek reakcija ulavgala thaj ano poro fb profili.

Демант кон авторите кои се обидоа овие два дена да исценираат незначителна медиумска кампања за распад на ПДПР како и да ја повредат мојата чест и углед.

Искрено сочувствувам со нивниот револт,фрустрација и чувство на инфериорност кон мене и кон партијата,но искрено и жалам што не успеавме да им ги реализираме желбите за стабилизирање на нивните работни ангажмани но не дека неможевме и несакавме туку од многу едноставна и објективна причина-несоодветна персонална едукација-(несоодветно образование или ич образование).

Не сум знаел дека услов за решавање на работен статус на лица во зрели години биле купени дипломи за основно,средно или високо образование и дека тоа било позитивна дискриминација.
Обвинувањата се пренесени преку порталот Малеш Нет па од истиот превземени и пренесени преку други портали но на Ромски јазик и тоа нее спорно,но забелешката е околу професионалноста.

Во иднина ке молам за внимание,користењето на партиски симболи и слики и нивно пласирање во јавност од неовластени партиски лица не само од авторите на текстот е противправно дејанија без согласност на засегнатите страни и спротивно на статутарните одредби на партијата.
А истапувањето од Партијата на двајца без тројца неформализирани партиски лица не значи распад на истата која што е демократска со отворена врата за влез и излез а секако и за промени кога за тоа се створат услови.

За пријавувањето на независни листи треба да се има ум што тоа значи,не го вовлекувајте човекот во вашите црни сценарија.

За некој ден ке ви ги презентирам постигнатите резултати од формирањето на партијата.
Ајде автори да сте здрави и живи ,еве ви повторна инспирација за фб политика,не заборавајте што е вложено во вас, има некој што гледа се и знае се.

Roma Press – PDPR