Dimovski- jekto puti te na ovel ani Rađi pretstavnikoja tar potikore zaednice..

522

Baś jekto fare pal decenie, ani Republika Makedonija resarga Rađi(Vlada) savate nane đjenipe tar potikore zaednice tar Turkoja, Roma, Srbinoja, Vlasoja tar avera . Ani aktuelno rađi lena than salde Makedoncoja thaj Albancoja, vakerga erati pali laćharipe i nevi Rađi o đjeno tar VMRO DPMNE – Ilija Dimovski.

За прв пат по децении, Република Македонија доби Влада во која членуваат само министри Македонци и Албанци. Прв пат во македонската Влада, нема ниту еден министер Турчин, Ром, Србин, Влав или Бошњак, реагира Илија Димовски, член на ВМРО-ДПМНЕ по вчерашниот избор на новата влада.

Тој појаснува дека според пописот во 2002 година, кој е и последен попис, околу 10 отсто од граѓаните во земјава се припадници на помалите етнички малцински заедници, но треба да се има предвид нивното значење во градењето на државата, кое е забележливо уште од првото заседание на АСНОМ.

Roma Press- pobuter Димовски: https://24info.mk/%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81/