E dizutne tane mujal ( protiv) bash bajrovipe elektrikane energijako pukinipe

143

O Bajrovipe o pukinipe e Elektrikane energijako ka anel panda po pharipe e dizutnenge ani Makedonija, aso maj but e Romenge save đjivdinena phare đjivdipnaja thaj bilache ekonomikane standardeja.  Anlarelapes li panda jek phari situacija e Romengiri kana đjanelapes savo si olengo hali đjivdipnakskoro thaj phari ekonomijaki situaciuja,  Ka resarenli ola te pukinen po uči cena tar energija penđaridor olengo hali?

Numa baš akaja informacija tar Regulatornikani komisija  baš energetika  vazdipnaja o fijati (cena)  elektrikane energijako  tani skandaloznikane, thaj panda po bilače si tar odova, so  isi manujša save kamena te vakeren e dizutnenge aso ki Makedonija pukinelapes i maj evtino cena elektrikane energijake ani Evropa, numa bi te vakeren so hem i Makedonija  ani Evropa thaj Balkani isila o maj tikne plate bukarnenge thaj maj tikno ekonomikano standardi.

Akava paluno lafi savo si ando tar Regulatornikani komisija maj čače ka valani panda jekvar šukar te bešelpes thaj te gndinelpes – valani li te ikerelpes  jali na, sostar e dizutne thane hazri thaj barili olende i holi te ikloven ano sako diveseskere protestija te vakeren NA baš po uči cena elektrikane energijake.

Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) за покачување на цената на електричната енергија е скандалозна, а уште поскандалозен беше обидот на тие што одлучуваат да ги убедат жителите дека Северна Македонија имале најниска цена во Европа.

Кога се прави ваква споредба, цената на електричната енергија треба да се спореди со просечната месечна плата, и излегува дека имаме една од најскапите цени во Европа.

Roma Press