Intervencija tar 200 policijake bukarne pelargapes jek Romano kher ani Gorica..

289

Intervencija tar 200 policijake bukarne pelargapes jek Romano kher ani Gorica..

Здружението „Кали Сара“ – Информативен центар за Роми, вчера издаде соопштение за медиумите во врска со рушењето на објектот во населеното место Црни Врх во населбата каде што најмногу раселени лица живеат Роми. Треба да се потсетиме дека, вчера, по налог на Инспекторатот на Центарот на Општина Сараево, срушена е куќата на Фејзагиќ и на тој начин на рушење на неговата кука тие постануваат бездомници.

На 22 октомври 2019 година бесправно изградениот објект на семејството Рамиза Фејзагиќ Роми беше срушена во Локалната заедница на Црни Врв Горица. Како што рече сопственикот на објектот тие се свесни дека го изградила објектот без дозвола и не го почитувала законот. Она што не ни е јасно врз основа на кои правила и регулативи утврдиле дека овој објект е приоритет за рушење кога има стотици бесправно изградени објекти во истата општина.

Исто така, во областа на оваа локална заедница има над 20 објекти кои претставуваат опасност по животот на минувачите и граѓаните. Зошто овие објекти не се ваш приоритет за рушење? Што, исто така, не ни е јасно, зошто беше потребно да се ангажираат над 200 полицајци и специјални сили за да се обезбеди уривање на еден објект? Која порака сакавте да ја испратите до Ромите, но и до другите граѓани во Босна и Херцеговина, како и надвор од нејзините граници?

Го покануваме градоначалникот и општинските служби итно да започнат со решавање на акумулираните проблеми, да развиваат проекти поврзани со станбени прашања (легализација, решавање на имотно-правни односи, изградба на нови станбени единици, подобрување на инфраструктурата) и со тоа, пред сè, да се подобри безбедноста и квалитетот на животот за сите жители на Горица. Проблемите со домувањето не се единствените. Меѓу горливите проблеми се вработувањето, образованието и здравството и треба да се направат повеќе.

Anglal duj dive ano thamiribasko than Crni vrh, thaneste saveste maj but đjivdinena Roma upreder 200 policijake bukarnensar resle ano akava than te šhaj e pelarelpes objekti kasko kerdo bi legalizacijako ko anav thar jeri Fejzagik. Baš akava pelaribe objekteske kerdili reakcija tar Birađjaki organizacija Kali Sara-Informativnikano centri baš e Roma, mangindor te delpes dumo e Romane đihaneske numa thaj te arakelpes pomaškaripe e sakone problemeske so isi šajipa te anelpes solucija thaj ano aver čhane.

O Jeri Fejzagik vakerena so đjanena so olengo objekti nane kerdo nijamalo, numa o pučhipe tano evar sotar salde ov resla ano prioritetnikano pelaribe kana ano akava than isi but khera save kerde tane na nijamalikane kaske trubul te kerelpes legalizacija, pučhipe thano vi aver savo mesažo kamle te bičhalen upran Romani jekin thaj sostar trubuja olenge 200 policijake bukarnensar te aven ano than te šhaj te pelaren salde jek objekti. E Ogranizacie tane savore ano jek akarena e Šerutne e komunake thaj oleskere bukarnene te bešelpes ani mesala thaj te anelpes solucija akale problemonge sar šaj resarelapes đji ani legalizacija, sostar e problemoja e Romengere nane salde ano Kherutnipe numa vi baš Bukarnipe, Edukacja, Sastipe thaj sa o aver.

Hazri kerga: Neđmedin A-Roma Press –ledo tar Portal.udar.net