Jekta Video insertija tar than e bilačibnaske saveste mule o duj čhavore ani bari jag.. Dikhen Video

1828

Денес е претажен ден, претажни слики на ул. Брсјачка буна во Шуто Оризари.
Изгорени пет куќи, изгубен живот на едно бебе на една и пол година и едно тригодишно детенце.
Денес имавме можност да бидеме дел од страотните слики и моменти од местото на несреката на Општина Шуто Оризари. Увидот е завршен од надлежните институции и како прв медиум ни овозможија да бидеме на лице место да ја увидеме местото како и штетата на изгорените и загубените домови.

Avdive pal agorkeribe e andrune bukengo rodlaripe e thaneske tar akaja bi bah ani Brsjačka Buna sine amen šajipe te la video insertija tar o bilačipe e thanesko saveste pumaro đjivdipe našavge duj čhavore.

Ano teluno linko daja tumen šajipe te diken o video..

Hazri kerga: Neđmedin A.Erđan M.-Roma Press