Ko Kumanovo pagenapes thaj tharenapes e klupe savi si ćhivde bešibnaske..

247

Ano Kumanovo tharenapes e klupe save si čhivde baš e dizutne bešibnaske, sar so vakerla o Sovetniko Salievski prekal poro fb profili bare holjala iklilo javno thaj kerga čhingara mujal o namanušipe thaj vandalizmo savo kerlapes ano penđardo than Sredorek.

Leskoro vakeripe, akava sa resaraja bare pharipnaja te ana ano akava than odoleske trubul te arakhale te mangaja te sikava e na romenge promene so i amen mangaja te ovel amen jekhajek đjivdipe sar sa o avera. Numaj asavke praksaja NA, thaj nasti amen nekobor manuśenge savore te ačova ano than thaj te naśti normalnikane thaj pošukar uslovencar te đjivdina.

Sigo rodava tar vastalune(nadležna)institucie te vazden bangivalo kotor mujal e manusa save tane penđardo koj pagela thaj tharela e klupe te šhaj asavke vandalizmoske te čhivelpes agor, vakerga o Samet Salievski.

Вчера Советникот од градот Куманово Самет Салиевски преку својот фб профил со голем револт им се обрати на оние несовесни сограѓани кои се дрзнаа да ги кршат и запалат клупите во населбата Средорек,за кое како што укажа Салиевски со голема мака се бара од општината да се подобрат условите за животот на Ромите во местото наречено како Средорек.

Срамен и вандалски чин со кој се нанесува срам на целата ромска заедница и за оние кои навистина сакаат да има промени во ова место со услови за нормалрн живот токму од таквите поединци неможе да се увиде промената кај ромската заедница дека едноставно и тие треба да ѓи уживуваат еднакво условите како и сите друѓи останати.

Салиевски на својот фб.профил најави дека лицата се познати и за истите бара од надлежните институции да го расчистат случајот и да се превземат најстроги санкции врз сторителите.
Еднаш треба да се стави ред дека заедничките добра се на сите нас и треба да ѓи негуваме и чуваме.

Hazri kerga: Erđan M.- Roma Press