Maksim Dimitrievski- lenda i Pursak baš Śerutno amal e Romengo..

148

Śerutno tar Komuna Kumanovo Maksim Dimitrievski lenda i pursak(nagrada)anavkerdo baśh majśukar Śerutno-amal e Romengoro, i ćipota ikergape ano Evropako Parlamenti.

Maj anglal bićavga baro oven saste baś organizacija baš o resipe ano Brisel, maj but baš evrobičaldo Romeo Franc e dende pursakoske, e Birađake organizacienge thaj sa e involvirime tar akava proekto.

Ano jek o Dimitrievski koristinga akava śhajipe vakeribnaja so vov si tar Makedonija thaj ani dis Kumanovo đjivdinena pašeder 10 najekajek etnikane zaednice thaj savore đjivdinena ani śukar manuśikani harmonija.

Numa thaj rodinga tar EU te sikavel sigo i mangin baš khuvibe i Makedonija ano Evropako jeri vakerindor ano 21 zamani nane mukhibnaske jek phuv te čhivel veto thaj odova sebepi amen sar them te na ova duz tumende ko EU,vakerga o Maksim Dimitriesvki.

Градоначалникот на Општина Куманово Максим Димитриевски ја прими наградата за избран Градоначалник – најдобар пријател на Ромите,настанот се одбележа во Европскиот Парламент во Брисел.
Димитриевски укажа,Овде сум претставник на Северна Македонија.Јас сум Македонец и живеам во град каде што има најмалку 10 етникуми кои живеат заедно во мир со години,векови,и ние сме многу горди на тоа.

Сакаме да говориме за европска иднина,сакаме да ви се придружиме,да бидеме со вас, заедно, да ги делиме истите вредности, бидејќи во 21 век не сакаме да зборуваме повеќе за поделба и дискриминација.
Воедно Градоначалникот Димитриевски ја искористи оваа прилика говорејки за европските вредности и дека граѓаните на Куманово се благодарни за се што прави ЕУ за Македонија, но исто така укажа дека во 21 век не е прифатливо да се блокира некоја земја за да не може да се прклучи на Еропската Унија.

Сосема на крај Димитриевски испрати голема благодарност до Европратеникот Ромео Франц за врачането на наградата, како и на сите членови на Ервопскиот Парламент, до Рома Актив Албанија и Мрежата ЕРГО кои во соработка со ЕУ успешно го координираа овoj проект.

Hazri kerga – Erđan M.Neđmedin A.Roma Press.