Matematićari Amir Destanov avdive dikhlapes e Ministereja tar MON- Jeton Śakiri..

581

Terno matematićari Amir Destanov avdive sine ole dikhipe e Ministereja baš Obrazovanie thaj nauka Jeton Śakiri, ano dikhipe o Ministe4i vakerga baśh o Amir savo tano primeri bašh i nevi generacija savi natrubuj te ovelen ni jek đjivdipnaski prepreka ki mangin te mangeja te resare đji te đjivdipnasko celjo, amen aćhovaja te ikhera ole ko maribe đji doresibe ano ućo edukacijako sađandipe thaj te ikhera olesko potencijali.

Ani avdisutno dikhipe maśkar o Amir lele than i Arabela Iljaz- koordinatori ko proces baś kreiriripe implementacijako tar Romani edukacijaki politika thaj o Direktori tar fundavbi sikhlovni BRH- Alvin Salimovski.

Ano jekh o Ministeri Šakiri vakerga sar MON tane hazri ano sa e aktovitetija savende ka lel than o Amiri thaj sa e finansijake valanipe save ka trubun oleske o ministeriumi ka beśel pali oleste, ano jek ano sa e maśkar themutne natprevarija thaj đajbe po upre pere đjandipaja finansijek dumoja i them ka beśel sakana palo o Amir.

Младиот Амир покажа дека ниедна животна препрека не може да те спречи во желбата да успееш во тоа што го сакаш и во што ќе вложиш многу труд. Нам, како претставници на државата, ни останува да го поддржиме во неговата лична борба за повисоко образование и остварување на потенцијалите, што несомнено ги поседува.

Ова го кажа министерот за образование и наука Јетон Шаќири по средбата со Амир Дестанов од ОУ„Браќа Рамиз Хамид“, кој и покрај тешкото детство успева да стекне основни знаења за математиката, да ја засака и упорно да навлегува во нејзините тајни, за сега и на натпревари со врсниците, да покаже дека е одличен во решавање математички проблеми.

На состанокот присуствуваше и Арабела Илјаз од Министерството за образование и наука која е координатор на процесот за креирање и имплементација на ромски образовни политики,и Директорот на Основното Училиште Брака Рамиз Хамид-Алвин Салимовеки.

Roma Press- MON