Nevutne Plisutne karte(lična karte) thaj Pasportija

447

Новите лични карти ќе имаат бројни придобивки и ќе содржат сертификати за електронска идентификација и потпис, со што ќе се подобри комуникацијата на граѓаните. Издавањето лични карти од третата генерација ќе започне на 30.03.2020 година.
Новите лични карти ќе содржат електронски чип-превозник кој ќе вклучи сертификат за електронска идентификација и електронски сертификат за потпис, што во голема мерка ќе придонесе за подобар квалитет на живот за нашите граѓани и подобрување на комуникацијата и бизнисот во земјата. “, Рече МУП Миланка Баковиќ, по сесијата. Влади.
Баковиќ исто така најави значително пониски цени за издавање пасоши.
Со воведувањето на документи од трета генерација, Црна Гора имплементира меѓународни стандарди во оваа област, што ќе овозможи побрза гранична контрола, полесни процедури во електронската трговија, трговијата и платните системи.

Nevutne idetifikacie ka anlaren uče propozale sar thaj sertifikatoja tar elektronikani identifikacija thaj vas hramin, odoleja ka lačharelpes i kominikacija maškar o dizutne.
O Nevutne plisutne karye ka ovenolen elejtronikano čipi vakerga tar MUP Milanka Bakovik.

Anlaribaja akala dolumentija tar nevutni trinto generacija, i Crna Gora implementirinela maškarđianeskere standardija, thaj odoleja ka ovel po lokhe nakhel e honengere kontrole.

ROMA PRESS