Nevutno proekti tar Biblioteka phanle e majntikore čhavorensar

198

Од понеделник до петок секој ден од 11 до 13 часот започнуваме да им читаме бајки на децата, во детската читална. Еден од најпознатите цитати на Ајнштајн е: „Ако сакате Вашите деца да бидат интелигентни, читајте им бајки. Ако сакате тие да бидат уште поинтелигентни, прочитајте им повеќе од нив “.Треба само да ги донесете Вашите деца без мобилни телефони!! Нема ограничување на возраста.

Tar jekto di đi panšto di sakovo davi tar 11 đi13 o ari tavdela te drabarelpes e tikore čhavorenge paramisija, ani čhavorikani drabarutni.

Jek tar maj penđarutne pasosija tar Ajnštajn vakerela: Te kamena tumaro čhavore te oven pobuy intelegentna, drabaren olenge maj pobuter olendar. Valani salde te anen olen đji amaro than aso maj anglal vakeraja tumenge tumare čhavoren ma anen olen mobilno aparatensar. O Beršalipe na lelapes ano dikharipe numa puterde e vudara savorenge, vakerla Fatma Bajram Azemovska ano poro fb statusi thaj havlaribe.

Roma Press