O Baro Jiv ani ,,Crna Trava” kerga problemi ani elektrikani energija..

106

Baš baro dekbe Jiv savo resarga ani Komuna Crna Trava thaj baś akava problemi čhinavdi tano o avibe elektrikane energijako, telefonija, mobilnoja thaj aver, baś akava sebepi o Presidenti tar Komuna Crna Trava  anavkerge vonredna sostojba ano jablanicako than o Miloś Iririk.

Paše 2000 milja manuša thane ačavd3 ano akava than bi elektrikane energijako, aso e komunaki sasti mehanizacija tane ko teren thaj kerena buti ano nakavipe akale problemesko.

Поради големата количина на снег што падна на територијата на општина Црна Трава и поради прекини во снабдувањето со електрична енергија, Претседателот на општина Црна Трава денес прогласи вонредна состојба, изјави првиот човек на Административен округ Јабланица Милош Иририќ.

Во моментов, околу 2.000 корисници се без електрична енергија, а во прекин се и мобилните и телефонските линии. Целата расположива механизација и персоналот на општинскиот и окружниот штаб за вонредни ситуации се на терен, се наведува во соопштението.

Roma Press- lendo https://rominfomedia.rs/?p=19595