Organiziripe ,,Maškarthemutno Bokserengo kampi”ano Ohrid..

482

Sar so havlarelapes tar 08.06 đji 14.06.2021 berš organizirinelapes Maśkarthemutno Bokserengo kampi tar trin phuvja Hercegnovi, Crna Gora thaj Makedonija.

Maškar e kluboja tar Makedonija jekh tar organizatorija tane thaj o bokserengo klubi B.K.Kumanovo telal o lejbe than tar bute beršengo Romano bokseri Samet Salievski.

Се најавува Меѓународниот Боксерски камп за деца од 11 до 14 години кое ќе се одржи во Охрид започнувајки од  08.06. и ке трае до 14.06 .2021 год .

Како што се укажува Меѓународниот боксерсли камп ќе се организира под организација на тритте Боксерски Клубови и тоа од Херцег Нови, Црна Гора и Македонските клубови
БК Куманово 84, БК Клуб Алексо Огненовски -Охрид . Тренинзите ќе ги води познатиот Украински Боксер Вакерна Сергеј.

Hazri kerga: Roma Press.