Pharo đivdipe Romengoro vi ani Banja Luka..

254

Без социјална помош, без работа, каков било приход и помош во Бања Лука живее Фатија Османовиќ, шеесетгодишна Ромка која живее во селото Весели Бријег.
Социјалната заштита, недостаток на основни прехранбени производи, невработеноста и необука на деца се само некои од проблемите со кои се соочува ромското население во Бања Лука.
Многу специфично, по култура, по традиција и обичаи и повторно од популација која е многу ранлива категорија.
Месуд Мујкиќ, претседател на Ромското здружение на Градот Ромско срце – Романо Ило, истакна дека малкумина слушаат за нив, но и за нивните проблеми.„Никој не го разбира нашето население. Малку сме различни, но повторно имаме слични проблеми и потреби. Има семејства на кои им е потребна помош, недостасуваат некои основни намирници, како брашно, масло, млеко и други работи “, изјави Удар Мујкиќ за порталот.
Тој додаде дека тие се обидуваат да извадат дрвна граѓа од градската власт да издржи оваа зима бидејќи немаат средства да ја обезбедат.

Bi socijalnikane arkaja, bibukako thaj bi disavo lovengo dumo đjivdinela Romani đuvli 60 beršengi ano than Veseli Brijeg.
Nanipe baro thaj pharo đjivdipe bi valanuten buka save si importatna baši jek normalnima o đjivdipe arakenapes Romane familie ano than Veseli Brijeg.

Mesud Mujik, presidenti tar Romano jekipe tar dis Romano ilo, vakerga so si but tikoro o numero khoni so šunela olenge thaj olengere nanipaske problemonge.

Isi amen but familie ano akava than save nanelen o fundavne šartoja baš normalnikano đjivdipe sar sa o avera, nanelen hajbnaskere produktoja, varo, zejtini, thaj avera buka te šhaj te keren jek normalnikano đjivdipe, vakerela o Mujik baš o portali Udar.net

Roma Press- portal Udar.net