Pozicija thaj i opozicija na kamena te kheren lafi e Romensar –Srbija

281

Претседателот на ромската партија, Срѓан Шајн, се пожали дека Ромите биле изоставени од дијалогот меѓу властите и опозицијата, сметајќи дека станува збор за дискриминација. Во изјавата испратена до медиумите, Срѓан рече дека тие очекувале повици за сите три разговори кои досега беа реализирани и дека испратиле барања до организаторите на тие состаноци, но исто така рече дека никој до нив не се обратил до денес, барем објаснувајќи зошто ни една Ромска партија не била поканета. Шајн рече дека не знае што се предизвикува со ваква груба дискриминација и рече дека тоа е обид да се стави ромската партија во нерамноправна позиција, исто така и ги замоли политичките партии кои учествуваат во овие разговори да изјават дали им пречи учеството на ромската партија.

Prezidenti tar Romani politikani partija, Srgan Šajin, fuhalingapes  baš e Roma soj thane ačavde ani rig  tar lavkeribe  maškar o radjale thaj opozicija,  gndipnaja so kerlapes lafi  baš diskriminacija.

Ano vahtavi  bičaldo đji o medie, Srgan  vakerla – vi ola đjakerge khoni te akharel olen  bašh tavdipe tar lavkeripe  ano so trin runde save sas ikerdune maškar pozicija thaj opozicija,  Numa thaj ola vi bičavge rodipe te oven akharde palpale na sine olen akharipe, vakerindor  sostar barem jek Romani partija na sas akharde ano adala ikherde khedipna.

Šajin vakerla so na halovela sostar resarelapes đji asavki bilači diskriminacija, thaj vakerindor akaleja čhivelapes  mangin te anelpes i Romani partija đji ano na jekhajekipa tar piri pozicija,  vi agaar  vakerga đji sa okola politikane partie save lena than ano lav keribe pučhla olen te vakeren poro gndipe odoborom li  nane than ano akala ikerde lavkeribe te ovel vi jek Romani politikani partija.

Hazri kerga: Roma Press