Sikhle tar siklana BRH lelethan ano nišankeripe o dive e čhavengoro

261

Ученици од О.О.У “Браќа Рамиз-Хамид”зедоа учество на одбележувањето на Светскиот ден на детето и одбележување 30 год. од усвојувањето на Конвенцијата на Обединетите Нации под организација на Народниот Правобранител и Коалицијата на младински организации “СЕГА”.

Sikhlentar Fundavni sikhlovni Phrajla Ramiz thaj Hamid tar komuna Šuto Orizari lele than ano nišankeripe e Sumnalesko dive e čhavengo thaj nišankeripe 30 berša tar ikerdi Konvencija tar Pašake4de Nacie telal organizacija e Đihaneskere Arakavutneski thaj i Koalicija tar ternikani organizacija anavkerdi ,, AKANA”.

O Lejbe tan tar sikhle sas  pozitivno lingarde thaj ano sakoja sesija e sikhle tar Phrajla Ramiz thaj Hamid sikavge bato interes te sikavkeren poro đjandipe thaj sikhlovipe maškar e avera.

Akale beršeskere sikhlovibaske e sikhle tar akaja siklan sikavena uče rezultatoja tar olengo đjandipe odoleja so lena than ano sakova sikhlojbaskoro procesi, seminarija thaj sikhlojbaskere sa đjandipe.

Hazri kerga: Neđmedin A.- Roma Press