Tar 1-Juni Tavdela o hramovibe e čhavoren ano fundavne sikhlovne..

237

Hramovibe e čhavengoro oficijalno tavdela tar 1-to Juni  ano sa e Fundavne sikhlovne  ki Raštra Makedonija. Numa baš i resardi situacija e pandemijaja ulavde sikhlovne kerna sar po lokheder  te tavdel o upisi e čhavorengoro, teleder hramonaja tumenge sar tavdela o hramovipe  jekto beršeskere sikhlovibnaske ani sikhlovni Phrajla Ramiz thaj Hamid.

Komunaki Fundavni sikhlovni ,,BRH“- Šuto Orizari, Skopje tavdinga e akharibnaja baš  lejbe than ano sikhlovni e čhavore jekto beršeskere sikhlovibnaske te hraminenpes (upisi,pišinipe) ano beršesko 2020/2021.

Havlaraja tumenge o hramibe e beršeske 2020/2021 berš ka lingarelpes ikherde e nevutne resaribnaja, tar sumnaleski pandemija e viruseja Covid 19. E Čhavore ka hraminenpes adala ano agor e beršeske save agorkerena o 6-to berš.

Numa šhaj hem e jekto beršeske sikhlovibnaske te oven hramime vi e čhave save perena 6 berš  đji 31 januari avutno berš, pal rodipe e jerijesko thaj ka dikelpes vi o gndipe tar  psihologo e sikhlovnakoro. Hramobe (upisi) tavdela tar 01.06 2020 berš.

Teleder hramome tumenge s sa trubul tumenge dokumenbtoja pheribnaske aplikacija tar hramibe tumare čhavoren ano jek berš sikhlovbe.

Уписот на првачиња ќе започне на 1 јуни во сите основни училишта во земјава. Поради ситуацијата со вирусот корона, уписот ќе се изврши во однапред одредено време од страна на училиштата. Општинско Основно Училиште „Браќа Рамиз – Хамид“ – Шуто Оризари, Скопје запишува ученици во прво одделение во учебната 2020/2021 година.

Ве известуваме дека оваа година уписот на првачињата за учебната 2020/2021 година ќе се реализира во согласност со новонастанатата состојба, поради светската пандемија од вирусот COVID-19. Во прво одделение се запишуваат ученици кои на крајот на клендарската 2020 ќе наполнат 6 години.

Прво, потребно е да ја пополните следнава пријава ПРИЈАВА (КЛИКНИ ОВДЕ)

Откога ќе ја пополните потребно е да ја пратите на следниов мејл: [email protected]

Hazri kerga: Nedmedin A-Roma Press