Terne Roma thaj studentoja iranena pere narativija prekal edukacija tar i dis Kumanovo

238

Младите Роми, средношколци и студенти од Куманово ги менуваат наративите, се едуцираат како да ги презентираат проблемите со кои се соочува ромската популација при остварување на здравствените права во рамки на проектот„Менување на наративите за Ромите во здравствените институции” – „Моето здравје е мое право“ кој го спроведува Националниот Ромски Центар (НРЦ) и Здружението „Симбиозис 12“ . Преку креативните работилници, пишување новинарски стории, креирање на видеа, младите се изразуваат и бараат остварување на основното човеково право-право на здравствена заштита, потенцирајќи дека мора да се смени односот кој го имаат дел од лекарите, вработените во здравствените установи кон ромската популација, како да се надминат постоечките предрасуди кои се уште и во 21 век постојат кон ромската заедница.

Младите се нова сила, енергија кои успешно ги поминаа новинарските и видео работилниците, научија како покреативно да се изразат, но јасно и гласно да кажат дека мора да се срушат бариерите од една страна и кај дел од вработените во здравствените установи, но и кај ромската заедница, која треба да биде поотворена за соработка во интерес на нивното здравје и добивање на примарна здравствена заштита.

E terne Roma thaj studentoja kerena nevi rig tar pere narativija ko resibe ano pošukar rezultatija ani edukacija ko pobuter niveloja, prekal bukarne kedina tar edukacija, sastipe, hramibe đjivdipnaskere storie yhaj panda but avera umala dejbaja olenge dumo i Birađakiri organizacija NRC- Kumanovo.
E terne nevutne energijaja nakhle šukar ano zurnalistikane thaj video sikhlovipe, sikhlile sar te keren kreativnikano lavkeripe vakeribnaja te čhinavenpes sae bariere savej thane resarde upral e Roma aso maj but đi e sastipnaskere thana, numa vi maškar e Roma save trubul te ovelen po paše buthi kheripe maškar olende.
Hazri kerga:Roma Press -Pobuter drabaren ano teluno linko..https://kumanovskimuabeti.mk/mladite-romi-gi-menuvaat-narativite-kreativno-gi-otstranuvaat-barierite-i-stereotipite-pri-dobivanje-zdravstvena-nega1/?