Средношколците бараат Реконструкција на спортска сала на СЕОУ Гостивар..

283

✅E Terne maskarsiklevutne tar o SEOU – Gostivar rodena rekonstrukcija e sportikane halake.

✅Реконструкција на спортска сала на СЕОУ Гостивар.

E Maskarsiklevutne bicavena pravdo mesaźo dji sa e institucie maj but dji Komuna Gostivar, Ministeriumi bash edukacija sar thaj dji ki sluzba tar o SEOU- Gostivar, sigo te arakhelpes solucija te kerelpes rekonstrukcija bash i sportikani hala bash o terne sostar isi olen trubuipe olatar.

Biradjakiri organizacija,,Integracija Romengiri ano Gostivar, organiziringa bukarno khedipe sebepeja bash akava rodipe thaj informiringa sa e rigen bash akava valanipe so trubuj maj sigo te arakelpes solucija.
Ano akava khedipe vakergapes thaj informacija bash i rekonstrukcija akale sportikane halake tar i Komuna Gostivar isi ulavde love upreder 81.milja eura save trubuj te oven realizirime bash akaja rekonstrukcija, odova sebepi bichalena e terne o mesażo sigo te astarenpes e valanutne institucie ani buti.
👇👇👇

Средношколците на СЕОУ Гостивар на работилцита испратија јасна порака до сите засегнати страни вклучувајќи ја локалната салоуправа, Министерството за образование и наука како и до стручната служба на СЕОУ Гостивар дека е потребно итно решавање на проблемот со реконструкција на спортската сала на СЕОУ Гостивар како би се одвивале спортските активности на учениците.

На настанот организиран на 20.02.2023 година во 15.00 часот во ресторан „Вита аби“ од страна на Здружението за интеграција на Ромите Гостивар, а за потребите на проектот „Спортска сала на СЕОУ“ – Гостивар во која беа поканети сите засегнати страни како би се разгледале проблемите, потребите и можностите за реконструкција на спортската сала на СЕОУ – Гостивар во која беше испратена јасна порака дека е потребно поитно да се реконструира истата.

На заеничката работилница со сите засегнати страни требаше да се донесе заклучок за реконструкција на спортската сала на СЕОУ Гостивар. Здружениото за Иинтеграција на Ромите Гостивар овој настан го организираше со цел да ја алармира локалната самоуправа дека е потребна итна реконструција на спортсата сала на СЕОУ Гостивар. „Учениците на СЕОУ Гостивар имаат сериозни проблеми и потешкотии за активностите по спорт и кажано беше дека тоа им е повеќе од потребно имајќи во предвид дигитализацијата во светот“ – кажа Елиф Мемедоска ученичка во СЕОУ Гостивар. Аслијан Снопче раководител на секторот за Образование во општина Гостивар кажа дека е спортската сала е веќе дел од развојната програма на општина Гостивар и дека за истото е испратен план за реконструкција. Директорот на СЕОУ Гостивар Михајло Ѓиноски кажа дека во повеќе наврати е разговарано со Министерството за образование и наука и дека за истото е издвоен буџет и искрено се надева дека до почетокот на новата учебната година истата ќе биде реконструирана. Кажано беше дека за реконструкција на спортската сала на СЕОУ Гостивар во Министерството за образование и наука се одвоени 5.000.000.00 МКД (81.300 еур)