Nasvale tar Covid 19 ani Makedonija lingarela o numero 148 manuša..

235

Ano nakhle 24 arija tane registririme 12 neve čipote(slučaija) tar corona virusi ani them Makedonija.
Ano dizja: Skopje (7)thajKumanovo(5). Akale numeroja tar dijagnosticirime pacientoja tar Kovid-19 avdive đi ko 12:00 lingarela o numero 148 manuša.

Во изминатите 24 часа се регистрирани 12 нови случаи на коронавирус во земјата. По градови: Скопје (7) и Куманово (5). Со ова вкупната бројка на дијагностицирани пациенти со КОВИД-19 денеска до 12.00 часот изнесува 148 лица.

Според местото на живеење, досега случаи на КОВИД-19 се регистрирани во:
– Скопје (88)
– Дебар (40)
– Куманово (8)
– Штип (7)
– Кавадарци (2)
– Охрид (2)
– Гостивар (1)
Baš khedimale podatokoja sakodive đji ko 12:00 sako dive ka oven dende vahtavija sako dive ko cakti tar 12:00 đi ko 13:00 o ari.

Поради собирање на податоците до 12:00 часот, за деталниот извештај ќе информираме секој ден во периодот од 12:00 до 13:00 часот.

Roma Press-fb