E Romengo hali bilače ani Bosna thaj Hercegovina..

169

Pandemija tar Coronavirisu Covid 19 astarga ano sasto sumnal thaj ano jek vi araklagovela hem ani Bosna thaj Hercegovina. Numa ni ano akava than nane khoni arakavutno tar sastipnasko ja palem ekonomikano ikheripna, disave kategorie tane ano šukar numa e Roma panda ačovena ano pharipe but pobuter tar sa o avera.

Akaja kategorija tar Roma đjivdinena ano bilačo paklukoskere(higiena)ikheripna thaj odova shaj te ovel o maj bilačipe, sostar o pakluko si maj prioritetno e manušenge, numa e Romen naj olen šartoja(uslovija)odoleske thaj thane bilače ekonomijake ikheripnaja.

Neđad Jusik tar Organizacija Euro Rom vakerela, e Romenge khoni na dela dumo, numa hem amen sar organizacija nane amen šajdipa tar ekonomijako ja palem disavo avere dumoja te iklova ano anglalipe e Romenge ani Bosna thaj Hercegovina.

Пандемијата на новиот коронавирус COVID-19 го погоди целиот свет и не ја заобиколи Босна и Херцеговина. Иако никој не е сигурен или поштеден од негативни здравствени или економски последици, некои категории на население, како Ромите, сè уште страдаат повеќе од другите.

Овие категории живеат во најлоши хигиенски услови и затоа се во најголема опасност, бидејќи засилените мерки за хигиена се примарно средство за заштита од инфекција со овој вирус.
Неџад Јусиќ од Здружението „Еуро Ром“ и советник во Градскиот совет во Тузла, прашува дека оние што немаат вода и канализација во населбите сега ќе одржуваат лична хигиена. Сите луѓе, посочува тој, сега се воодушевени, а особено Ромите.

Штабот за кризи реши да ги затвори сите пазари,а поголемиот дел од ромското население се занимава со продажба на стоки. Остануваат без работа 15 дена, што е премногу за овие луѓе “, рече тој. Тој додава дека, за жал, нема активности за помош на ромската заедница.

Roma Press:Portal-udar.net