Ano Štip haricaske nakhle tar baro incidenti pal o čhudipe ano pani te astaren o krsto..

123

Ano Štip nakhla haricaske te kereloes pobaro incidenti pal o čhudipe ano pajna te astare o krsto. Pali pobari čhingar e poposkiri te delpes o krsto baš o jekto manuš savo resla đi oleste namangle te šunen e popo, numa pal odova irangapes ki olende o halovipe thaj pal pale dengapes o kirsto e manušeske Naumče Balovski.

Наместо чин на осветување на водите на река Брегалница, тепачка кој ќе го земе светиот крст. Неколкумина скокачи по крстот буквално се бореа во студените води на Брегалница во штипската населба 8-ми Ноември.
По неколку минути натегање крстот го зеде тој што не стигна прв до него и покрај опомените од црковните лица кои целиот инцидент го следеа од камениот мост.
Разумот или срамот преовладаа, па на крајот и по сугестија на свештениците крстот му припадна на Наумче Балевски.
„Ми го земаа крстот од рацете. Како што сите бевме, го фаќам и ми велат пушти го, со закана, тоа не е убаво“

Roma Press