Ano Śuto Orizari ka ovel ginekologo vakerga o Ministeri Venko Filipče…

426

E đuvla  ano Šuto Orizari ka ovelen ginekologo. D-r Božidar Bośkovdki thano bute beršengo śukar doktori, savo ka ovele buti te arakhrl o sastipe  sa e dizutne đuvlengo tar i Komuna Šuto Orizari.

Problemeske arakhlem solucija, maj mportatno thano e pacientoja ano vakti ka keren pere kontrole save preperena telal ginekologo, vakerga prekal poro fb.profili  o Ministeti Venko Filipče.

Жените од Шуто Оризари ќе добијат гинеколог.  Д-р Божидар Бошковски е искусен гинеколог, кој ќе се грижи за нивното здравје и ќе им биде на располагање на сите пациентки од оваа општина. Проблемот го решивме. Најважното е тоа што пациентките ќе можат навремено да ги извршуваат своите гинеколошки прегледи. Продолжуваме и понатаму да водиме грижа и вистинска здравствена политика за сите пациенти, укажа преку својот Ф.Б. профил Министерот за Здравство Венко Филипче.

Roma Press