AVAJA – Hošime tar mukhlo havlaribe baš đjeno avruno buti kerutno ano timi e Presidenteske Stevo P.

417

Едно од главните барања на првата кампања на Аваја #НиеГласамеНиеОдлучуваме организирана за време на претседателските избори 2019 беше ангажирање на советник Ром/ка во Кабинетот на новиот Претседател. Конечно едно од главните барања на #Аваја е во тек на реализација.
Им благодариме на сите поддржувачи на кампањата! Ова е знак и поттик за сите нас – кога заедницата се здружува и организира резултатите се видливи. Очекуваме дека и Владата ќе го следи овој чекор – и ќе го зголеми буџетот за Ромите за 40%.

AVAJA – tar eratutno dive šaj sas te dikhelpes tar sakone đjeneske profili ano fb tar avaja o upruno  hramipe sar  dendo hošipe (zadovolna) thaj sar mangena baro oven saste baš savore so ikherge i kampajna tar AVAJA thaj o aktivipe thaj buthi kheripe ano Presidentska alosariba ko 2019. Ano akava aktiviteti k Presidentska alosaribe 2019 dengapes but bari energija tar sasto timi tar AVAJA numa akhe o rezultati resardo.

Akava resipe đji o puterdo havlaribe tar Presidenti baši resipnaske đjeno Rom đji avruno butikerutno ko timi e Presidenteske ani Makedonija Stevo Pendarovski sar čini maj but preperela ano akava timi tar AVAJA, sostar maj but i kampajna sas legardi so valani te resarelpes đeno Rom ano timi e Presidenteske. Penđardo sas o rodipe trubula maj hari duj đjene te kuven, numa akanutne havlaribnaja salde delamen siguriteti baš e bukja so đjana ano šukar, ani akaja rig legarenapes e diskusie save kernapes ano socijalna mreže maškar e đihanija save pučena e manušen save thane đjene ano timija tar AVAJA.

I kampajna ano socijalna mreze buvlaribnaja o linko tar mukhlo havlaribe ano sajti e presidnetesko, maj sigo buvlarge o info thaj linko o timi thaj đjene tar AVAJA, Vakerindor sa e kadrija Roma save pherena e šartoja te len than thaj te pheren i aplikacija.

NUMA NAOFICIJALNO O PUČHIPE AČHOLA  ANO ADAVA – ĐJANELAPES LI ANGLALE SAVO SI O MANUŠ SAVO KA IKEREL AKAVA THAN JALI NA? KERELAPES LAFI ANO PHANLE KRUGOJA THAJ MESALIJA ANO SOCIJALNA MREŽE.

Ačhovela hari te đjakera thaj pal odova te đjana  ka ovelli ikherdo o maj soodvetnikano thaj čačikano kandidati, ja palem palpale ka ovel politikano pretstavniko savo ka ikerel o than deklarativno, Ačhola te dika?

Јавен повик од Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија

Hazri kerga:Erđan M.- Roma Press