Humanitarno kherdo kher ani topaana – Skopje dikhen video..

491

Ani topaana nekobor vakti kerla buti jek naformalnikani organizacija tellal fb profili tar Sabuhan Feradovikj.

Incijativa tar akaja organizacija prepeli telo o vas tar Sabuhan,Romano čhavo tar topaana tar dis Skopje thaj odova dela dumo sa e popašutne jerije save đjivdinena ani phari sostojba thaj bilačo supstandardno đjivdipe.

Sabuhaneski incijatova maj anhglal akharga pere paše familia, komšijen, amalen thaj amare roma (organizacie) save živinena ani Evropa ola pumare love tar agaar vakerdi sadaka bičalenala đji ko Sabuhani thaj vov adale lovensar resarela ano asavke rezultatoja. Daja tumen foto sar sine o kher dikhen..

Numa adale lovensar save tumen bičhalena olen e rezultatija tane asavke.

Đji avdive kerde si renoviribe upral efta khera aso štar thane kerde tar temeli, aso akale vakteske thaj dende tane upreder 4500 humanitarna paketoja baš socijalna kategorie tar Romane familie.

Daja tumen šajipe te diken o video insertoja, snimime tane ano na profesionalno čhane thaj lende tar fb profili tar Sabuhan F.


Hazri kerga:Neđmedin A.Erđan M.- Roma Press