Tar bare biršima so astardile Romenge khera sigo dengapes olenge o jekto humanitarno dumo..

176

Pal nekobor fori e bare pajna denge bar dar e Romane jerijenge baš olengere khera ano Prokuple- Srbija. O agaar anavkerdo dvizene Opre Roma sigo kerge intervencija thaj iklile olenge ano anglalipe dejbe dumo.

Sig diklepes e Romencar thaj angapes lafi sar trubul maj sigo te arakelpes solucija te iklolpes ko anglallipe akale maj phare socijalno kategorijaja tar romane familie.

Dengapes olenge ano jekto fori humanitarna thaj higienska paketoja, thaj akana kerlapes lafi e institicijencar sar te čhivelpes agor akale problemoske sostar sakova pobaro dejbe biršima ola astargovena an pumare khera bare pajnalipnaja.

Понеколку пати поплавата им се закануваше на ромските семејства и нивните домови во Прокупле! Нашето движење Опре Рома реагираше што е можно побрзо.

Итна средба со заедницата беше организирана со цел да се договориме за најдобриот начин за помош на најранливите семејства. Беше решено дека станува збор за пакети со предмети за храна и лична хигиена. Пакетите се дистрибуирале веднаш.

Паралелно со оваа акција, ние започнавме разговори со надлежните институции со цел да работиме заедно на краткорочни и итни интервенции, но и за долгорочно решавање на овој проблем, што се повторува од година во година.

Ние ќе продолжиме да ја информираме јавноста за следните активности на нашето движење во Прокупле на оваа тема, информираат oд движењето Опре Рома – Србија.

Hazri kerga: Neđmedin A.- roma press lendo Opre Roma.