Koalicija maškar duj Romane politikane partie ani srbija..

165

Presidentija tar partija e Romengiri baš jekhipe thaj i Partija e Romengiri maškar o Ferhad Saiti thaj Srgan Šajn barabutne prekal havlaribe havlarge pablo lafi baš koalicija thaj rodlaripe barabutne te vazdenpe o hakaja e Romengere maškar studentoja, bukarnipe thaj o problemo e kherutnipaja.

Претседателот на Партијата на Ромите за единство, Ферхад Саити и Претседателот на Партијата на Ромите, Срѓан Сајн, објавија денеска дека двете политички организации имаат постигнато договор за одржување на заеднички избори на сите нивоа и рече: „Ние ќе се обидеме да формираме најголем можен во овие услови. сојуз на политички организации што ги претставуваат интересите на припадниците на ромската национална заедница.

Ние се согласивме со принципите на програмата и се зафаќаат најважните места: борбата против дискриминацијата, подобрувањето на студентските стандарди, вработување и прашањето за домување се предуслов за сите услови.

За разлика од многу други, кои го гледаат ромското прашање за интеграција како список со желби што никогаш нема да се исполни, ќе излеземе со предлог за документ и мерки со кои јасно ќе се дефинира како ќе го постигнеме тоа, со целосно учество во работата на државните институции и недвосмислена одговорност.

Roma Press