Komuna Śuto Orizari kerla dezinfekcija vi ano rakako arija pe droma..

337

Komuna Śuto Orizari pal sako diveseski buti pal dezinfikciribe e javna površine thaj droma, sa mangipnaja te araken e dizutnen te śhaj te na bajrovel o broj tar nasvale manuša tar Kovid 19.
Numa o rotiribe thaj prskibe dezinfekciono sredstvo nasti resarela salde divesesko thaj odoleske o Šerutno Kurto Duduš denga lafi e timija te phiren thaj rakate te šhaj nakena pobuter droma savende isi potencijalna nasvale ja palem pozitivna ano Kovid 19.
Odoleske o apeli baro:
– Thoven vasta
– Phiraven maske
– Ikheren distanca.
Ma lađjan te vakeren te sijen pozitivna ano Kovid 19, soske salde agaar šhaj pomožinena tumen, tumare familija thaj vi amen.

Oпштина Шуто Оризари покрај своите дневни активности поврзано со заштита на своите граѓани, со дезинфекциско средство ги дезинфецираат јавните површини како и ризичнете улици каде што е навестено дека има потенцијални зафатени лица со Ковид 19.

Вчера вечер истата активност беше реализирана и во ноќни часови(смени), со една и единствена цел,заеднички да се помогнат жителите при заштита и спречување на зголемуване на бројот од заболени лица од COVID 19, во Општината Шуто Оризари.

Жителите на Општината Шуто Оризари ги поздравуваат активностите кои се превземени од надлежните но исто така укажуваат,Локалната самоуправа ако има можност да реализира дезинфициране на сите улици и површини како и местата каде живеат и се движат жителите на Општината Шуто Оризари.

Општината Шуто Оризари на 21.07(Јули) имаше добиена донација од 900 заштитни маски, Dezintal (Дизентал) 24 парчиња од 950 ml и дезинфекциско средство за раце 36 парчиња од 500 ml. Помошта е добиена проектот “Preparation action for IPA 2020 Municipal Support Programme in North Macedonia” финансиски поддржан од ЕУ, а спроведен од Business and Strategies in Europe S.A. Истата донација се доделува на лицата кои се зафатени со Ковид 19, и се во домашна изолација.

Hazri kerga:Neđmedin A.- Roma Press