PDPR – Rodela Ostavka tar konsilesko manuš Venko Krstevski..

256

PDPR- Bićhavga rodipe mujal o konsilesko pretstavniko Venko Krstevski te del mukibe tar piri funkcija soske pere vahtavencar thaj komentarija ano socijalna mreze ikerela sas nacionalistićka thaj bilače lafija mujal jek avre.

Партијата за демократски просперитет на Ромите од Македонија истапи со посебно БАРАЊЕ за оставка на советникот Венко Крстевски во советот на Општина Кочани бидејки со своите лични изјави и коментари по социјалните мрежи, именованиот советник користеше националистични и пристрасен пристап бранејки ја едната страна а напаѓајки ја другата наместо да се потруди како интелектуалец и преставник на советот (кој исто така го гласал предлогот за изградба на типските куќи во населбата Трајаново трло) да ги смири страстите на двете страни тој ја избра страната пристапувајки проблемот да го реши со физичка пресметка.

Партијата за демократски просперитет на Ромите од Македонија.
Аксел Ахмедовски

Roma Press- bićaldo tar PDPR