Presidenti Makedonijako Stevo Pendarovski bahtarga o 5- to Noemvri dive e Romane čhibjake..

132

Presidenti e Republika Utarale Makedonijake Stevo Pendarovski bahtarga o 5- to Noemvro dive e Romane ćhibjako thaj sine ole online dikhipe Romane pretstavnikonencar thaj keribe lafi baś o sajdipe e Romane ćhibjako, kultura, tradicija, historija thaj aver.

E Romenge kola so dživdinena amare phuvjate, numa thaj ko sahno sumnal bahtakerava o 5-to Noemvri, e Romane čhibjakoro maškardžijaneskoro dive. E dajakere čhibjakoro arakhibe si obligacia thaj džanlo barvalipe baš egzistiribe, kultura thaj tradicia sakone džijaneske. Ko virtuelnikano arakhibe turli dženencar tari romani khedin, lipargjum o džanlipe tar institucionalnikano suporti bašo sikljovibe, istemalkeribe thaj dajanipe e romane čhibjake so ko jekajek vakti si dendibe bašo zorarkeribe o multietnikano sasoitnipe ki Utarali Makedonia. Sikavgjum thaj puterdo suporti bašo deiba zor i romani čhib te ovel obligatornikani šurakerindor ko avgo klasi, i romani kultura te ovel fakultativnikano predmeti thaj e čhavenge kola nane Roma, sar thaj suporti baši nevardaripe i katedra baši romani čhib.

На Ромите коишто живеат во нашата земја, но и низ целиот свет им го честитам 5 Ноември – Меѓународниот ден на ромскиот јазик.

Чувањето на мајчиниот јазик претставува обврска и значајна ризница за постоењето, културата и традицијата на секој народ. На виртуелната средба со разни чинители во ромската заедница го истакнав значењето од институционална поддршка за изучување, употреба и негување на ромскиот јазик, што истовремено е придонес во јакнење на мултиетничкото општество на Северна Македонија.

Искажав и јасна поддршка на заложбите ромскиот јазик да биде задолжителен почнувајќи од прво одделение, ромската култура да биде факултативен предмет и за децата коишто не се Роми, како и поддршка за возобновување на катедрата за ромски јазик.

Roma Press- lendo tar stranica Stevo P.