5-to Noemvri dive e Romane ćhibjako niśankerdo (odbelezimo) ko Zagreb..

124

5-to Noemvro  dive e Romane čhibjako nišankergapes( odbelezinga) ano Zagreb telal organizacija Kali Sara thaj bare ikheripnaja tar o Bićaldo Veljko Kajtazi.

O Zagreb sar dis, Veljko Kajtazi thaj i , ,Kali Sara” ano palune berša sikavela bare thaj uće rezultatoja sar sikavipe i barvali ćhib, istorija thaj tradicija savaja hramonelapes ani nevi romani Historija sar momentoja save na trubul te bistarenpes ani nevi era.

5-ти Ноември се одбележува Меѓународниот ден на Ромскиот јазик во Загреб. На иницијатива на Невладината Организација ,,Кали Сара” по ред секоја година овој настан се одбележува на  високо ниво со културолошки манифестации и настани за кои се говори многу за историјата и јазикот на Ромите како и нивниот идентитет, настаните  се оддржуваат во Загреб со голема поддршка на Пратеникот Велко Кајтази.

Меѓународниот ден на ромскиот јазик за прв пат беше одбележан на 5 ноември 2009 година во Загреб на иницијатива на Здружението за унапредување на образованието на Ромите во Република Хрватска „Кали Сара“. 5 ноември беше избран за датум на комеморација во чест на денот кога во 2008 година беше објавен првиот ромски-хрватски и хрватско-ромски речник од Веjко Кајтази.

Комитетот на експерти на Европската повелба за регионални или малцински јазици (ECRML) на 5 ноември 2015 година, како и Генералното собрание на УНЕСКО на 7 ноември 2015 година го прифатија 5 ноември како Светски ден на ромски јазик.

Roma Press