REF thaj Romaversitas avdive ulavge 25 tabletoja baš Roma studentoja..

280

Ano pervazija(ramke) tar sako diveseski buti thaj programa savi iklovele tar REF baš bajrovipe e edukacijako procenti maškar o Romano đihani ani Makedonija, avdive ano paš buthi keripe e Birađajake organizacijaja Romaversitas ano olengere bešibnaskere thana ulavgepes 25 tabletoja baš sikhlovipe online edukacijake arija romane studentonge.

Buteder dikhen ano teluno video..

Во рамки на активностите кои произлeгуваат од образовната програма на РЕФ за “Зголемување на пристапот и партиципацијата на ученици Роми до квалитетен развој за образование” денес во соработка со Ромаверситас беа доделени таблети.

Во просториите на Ромаверситас беа доделени 25 таблети за Роми студенти, за кои од сега ке имаат многу полесен пристап до онлајн електронска настава.

Link- Video..


Hazri kerga: Neđmedin A.- Roma Press