Roma pere biđukoja kernalen sansarale maršoja..

105

Partija baš tolerancija anavkerge baš organiziribe maršo ano vakti e buđukonge vakerionaja o na čhalipe e Romengoro ani Slovakija.
Numa o khedipe thaj avibe e Romengoro sas tikoro thaj na nakla bare interesoja, aso organizatorija vakerena šhaj o sebepi vi te ovel tar šukar vakti.

Партијата на толеранција и коегзистенција организира национален протест во Кошице.
Во Кошице нема да пее и танцува, туку ќе протестира. Таму, Ромите сакаат јавно и гласно да кажат што мислат за политиката на оваа земја кон Ромите. Протестот на национално ниво го свика Партијата на толеранција и разбирање во метрополата на Источна Словачка.
Протестот започнa во 13,00 часот пред центарот umамбо. Ромите потоа се префрлаат во Уставниот суд.
Имаше новини на социјалната мрежа денес, но дури и организаторите не очекуваа таков фијаско. Околу 9 лица дојдоа да протестираат. Имаше повеќе полицајци на улиците на Кошице од демонстрантите. Организаторите на протестот броеја со учество на 2.000 лица, не се случи Можеби не учеството на Ромите во протестот се е резултат на убаво и сончево време и можеби немањето интерес на Ромите.

Hazri kerga: Roma Press lendo presstv.sk