Sredorek palpale batimi ani bari deponija e lenakiri..

385

Roma Press prekal informacie dikutnengere akala dive žalinenapes palpale tar bare deponie save araklagovena ani len e Kumanovaki duz i romani mahala SREDOREK.

Akava fori namerno jali na, na mukelapes mehanizacija sar poanglal kana but fori akaja len sine targetirimi sar than saveste maj but ćhudelapes deponie thaj šut,thaj sa adova so trubuj te lelpes tar komunalno bukarnendar thaj te dujrarelpes tar pašipe e manušendar.

Sar so vakerena informacie e komunake, akava than but fori tano čsitime numa tikore vakteske palpale pergovela deponija.

Tadani doperelaoes o pučhipe soske mora ano sakova than saveste đjivdinena e Roma duz lende te oven asavke fotija, o deponie anena but sig o nasvalipe thaj baktetija save posledice lingarelalen ano baro sastipnaskoro riziko, soske khoni tar roma na gndinela agaare so olengere ćudibnaja(frdibe) e deponije ko pašipe olenge ola kerena korkkro peseske meribe thaj nasvalipe.

Pal informacie tar timi Roma Press kerde dizutnencar tar Kumanovo vakerena so isi jek kupa tar na sovesna dizutne ola kokorik anena pere deponie thaj ćhudena olen ko pašipe e lenake(pajneske) ano penđarutno than sredorek.

Amen ačovaja ano kontakti e vastalunencar (opśtina) tar Kumanovo baś sigo čistibe akava than numa pal odova ka valani i komuna te čivel đeza( kazne) baš adala dizutne save palpale ka frden poro gubre ano akava than.
👇👇👇

Рома Пресс дознава дека повторно во Куманово дивеат диви депонии, овојпат повторно во близина до Ромското маало Средорек.
Инаку познато е дека во Куманово најмалку има над 60 локации со таканаречени диви депонии, на кои надлежните укажуваат дека тие редовно ги чистат но несовесните граѓани на исто место повторно фрлаат ѓубре и шут.

Како што веке е пиознато локалната самоуправа е немоќна да се справи со овој проблем,тие почесто во своите изјави укажуваат дека од само една локација се изнесуваат над 150 камиони тежок смет,тоа е голем товар за работата како и нормално функциониране на локалната самоуправа.

Hazri kerga: Roma Press