Амбасадорот Дејвид Гир денес ја посети општината Шуто Оризари.. следи видео

910

Avdive ko 13.10.2023 bers(petok)Ambasadori taro EU-Dejvid Gir alo ano vizita ki komuna Suto Orizari, sar so havlarela o źurnalisti Erdan Memedov akaja vizita tani lingardi taro nekobor fori ko komune sar prezentiriphe e nevutne admenge(cekorija) ko procesi taro thavdipe e lavkeribnasko djenipe e themake ko EU.

Ano avdisutno dikhipe e Ambasadore Gir djakerga o serutno komunako Suto Orizari Kurto Dudus, aso pali odova o Gir dikhlapes e djenencar taro konsili e komunako,biradjakere organizaciencar, dizutnencar tari komuna,thaj mangla te kerel vizita ko jek kher saveste kergapes renovacija, lovenge dumeja taro proekti finansirime taro EU.

Bash o avdisutno misafirluko Ambasadoresko Gir, barabar e serutnejaa Dudus denge izjava bash o medie.

Dikhen vide..

Денес 13.10.2023год.(петок)Амбасадорот Дејвид Гир ја посети општината Шуто Оризари,инаку поврзано со денешната посета е веќе деветта,во низата општински посети каде се презентираат новите чекори во процесот на преговорите за пристапување кон ЕУ.

При посетата на амбасадорот Гир беше пречекан од градоначалникот на општината Шуто Оризари Курто Дудуш,за денес планирано е да се реализираат низа на посети најпрвин со советот на општината, невладините организации кои функционираат и работат во Шуто Оризари,средба со граѓаните,а воедно беше и во посета една од куќите која беше реновирана со помош на проектот финансиран од ЕУ.

Hazri kerga:Erdjan M.Nedmedin A.-ROMA PRESS