Baro na śukar vakti astarga ani Hrvatska thaj kherga baro zijani..

994

Ani Hrvatska astarga baro nasukar thaj bilačo vakti, kerga baro zijani bash o thanarime manusha ani akaja them,aso maj but zijani vakerlape so kergape ani śerutni diz ko Zagreb.

Nekobor dive o bukarne metereologijatar havlarge bash o avibe akale naśukar braneske thaj vakerge ka oven bare bavlalina thaj birśimi,numa jakhake te dikel manuš sa akava bilaćipe thaj baro takata dji avdive amen na dikhlem,vakerena dikutne bash 24 sata.hr.

Pendarutno klimatologo ani Hrvatska Zvonimir Katiśin, bute bersengo butikherutno vakerla asavko nasukar vakti e serutne dizja Zagreb astargala but ćirla ko vakti tar o 19-veko ko atari Novsko,numa ov na dikhla nikana pe jakensar asavko diso sar akanutno bilaćo vakti sar so sine akava.

Odova so shaj dikaja prekal o bicalde foto mesazoja pelarde khera, tarasa, kaśta upral e vordona kherdo baro materijalnikano bilacipe, tar o erati aktivno pali o nasukar vakti barabar e śerutneja e dizjake iklile e dizutne te ćistinen i dis tar o kherdo vakteskkro bilaćipe.
Asavko jekhajekh brani tar bilaćo vakti astarga pobuter dizja tar o Balkani.

Со денови се најавуваше големо невреме, се очекуваше вакво нешто, но сепак страшно е да се види.Долго време го работам и проучувам ова, но вакво нешто не сум видел. Расфрлани гранки насекаде, огромни штети, автомобили, тешки контејнери насекаде… Страшно. Природата ја покажа сета своја деструктивна сила и моќ“, изјави за 24sata.hr пензионираниот климатолог Звонимир Катушин, со долгогодишно искуство во проучувањето на климата и климатските промени.

Според него, невреме слично на вчерашното што го опустоши главниот град на Хрватска е забележано во 19 век на подрачјето на Новска, но тој никогаш не доживеал такво нешто,пренесува24sata.hr.