5- to Novembro nišankerdo ani ćhavjorin(gradinka) 8-to April.. dikhen video

867

Avdive avgo fori ani historija e gradinkake 8- to April niśankergapes (odbeležinelapes) o 5- to Novemvro dive e Romane ćhibjako.
E čavore sikhlile romane pišime gilja thaj sa odova vakerge ole ani godi, sa sebepeja te bicalen poraka tar pere tikne berša so kamena pire dajaki Romani čhib savi but purani thaj vekoncar garavdi maśkar ko Roma.
Bahtalo 5- to Novembro dive e Romane čhibjako.
Dikhen video..

Денес по прв пат се одбележува Светскиот ден на ромскиот јазик 5- ти Ноември во ЈОУГД 8-ми Април.
Ромскиот јазик и култура се единственото богатство што Ромите ги донеле со себе од својата татковина Индија. Ромскиот јазик единствениот елемент на говорот со тоа што го открива потеклото, културата како и традиционалностите на Ромската заедница.
Ромите со векови си го зачувуваа јазикот, културата,обичаите и традицијата за денес горделиво да биде една од познатите заедници полна со традиционални и културолошки вредности.