E Bare birśima ekvašinge olengere khera bare pajnencar haos ani i them…

416

Tar bare birśima save hulinge andre ano khera ko dizutne tar Saraevo kerga haos baś sasto đihani tar akaja them.

O baro dejiba birśim ano droma kerga bare poplave savencar e khera ekvašinga olen bare pajneja, ano tikore rakatutne arija tavdingapes te kerelpes thaj evakuacija e dizutnenge.

Maj but astarde tane e than Županija,Otec,Iliđa thaj avera. E dizutne anglo kamere rojbaja vakerena piri bi bah thaj adava sa so naśalde tar pumare khera tar akala bare birśima save resarge na havlardo đi olende thaj khoni na sine hazri te resarelpes ano sa akava.

Вчера вечер во Сараево и околните места настана хаос поради обилните врнежи од дожд кои предизвикаа големи поплави, а во некои делови веќе започна евакуација на граѓаните.
Најкритични места во сараевската жупанија се Отес, Илиџа, Рељево, Рајловац, како и делови од Република Српска кои се наоѓаат во близина на Сараево – Трново, Киево, Пале, Источно Сараево.

Roma Press- info Saraevo