Ani Vinica thavdela o proekti te resarelpes đi rekonstrukcie 22- Romane kherenge..

100

Ćelim tar Milano- Italija, thaj o Romano resurikano centro sar vi i Komuna Vinica thavdena i ponodorig e aktiviteteja baś laćharipe o đjivdipe ano kherutnipe e Romengo ani Komuna Vinica.
Kerlapes lafi baś proekti savo tano ani faza laćharibnaja e khera thaj odova đji akana kergapes rekonstrukcie ano romane 7 khera thaj aćona panda 15 te śhaj resarena ano prektesko agor te resarelpes đji 22 khera.

O Proekto realizirinelale o Čelim tar Italija o RRC tar Skopje-Vinica ano buthi kheripe e Kabinete tar i Rađji Makerdonijaki telo o vas tar Ministeri Muzafer Bajram, sar vastaluno e Romane Strategijako baś laćharipe o đjivdipe e Romengo.

O proekto finansijake dumeja ikherdo tano tar Evropaki Unija tar IPA- 2, Ano buthi keripe e Ministeriumeja baš trud thaj socijalno politika.

Челим од Италија, Ромскиот Ресурсен Центар и општина Виница продолжуваат со активностите за подобрување на квалитетот на домување на Ромите во општина Виница.

Веќе е во фаза реконструкцијата на седмата куќа од вкупно 22. Овие активности се спроведуваат во рамки на проектот „Обезбедување на пристојни услови за домување за ромската заедница во општина Виница -СДХ“. Во наредниот период следи реконструкција и на останатите 15 куќи.

Проектот го имплементираат Челим од Милано – Италија, Ромскиот Ресурсен Центар од Скопје и општина Виница во соработка со Кабинетот на Министерот без ресор задолжен за спроведување на Националната стратегија за подобрување на состојбата на Ромите во Р. Северна Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија во рамките на ИПА 2 програмата од програмски акциски документ за 2017 година, во соработка со Министерството за труд и социјална политика.

Roma Press- Neđmedin A.