Bahtale 25 – berša tar Komuna Śuto Orizari..

124

Bahtalo dive e Komunako Śuto Orizari.
Zorjaja,dejbaja sa pesestar,zoralipnaja hramongapes akava dive ani historija e Romengiri baś dive amare jekutne Romane Komunako Śuto Orizari. Avdisutno dive ka ikherale ani amari godi sar temeli baś amaro tromakeripe, korkoro ikheripe maśkar sa o avera.
Odoleske, Sajdime Roma te arakha amari Komuna panda but berśa ano amare vasta thaj te da amendar sa te đjivdinel panda but berśa.

BAHTALO 25 BERŚ- Komuna Šuto Orozari.

Среќен и вечен денот на Општината Шуто Оризари.
Со голема упорност, храброст и пожртвуваност го запишавме овој датум во историјата за нашата општина. Денешниот ден ќе го паметиме како темел на нашата слобода и самостојноста на нашата единствена ромска локална самоуправа.

Денес Шуто Оризари одбележува 25- години постоење во кој различностите не се слабост туку предност стои гордо исправена пред предизвикот, унапредување во сите свери од општественото живеење и со големо прогресивно движење кон остварување на целите на едно модерно време.

Нека е честит о вечен денот на Општината Шуто Оризари.

Roma Press