Djihaneskoro arakavutno isile puterdo predmeti baši i chipota so resarga ki Šutka

1322

Народниот правобранител има оформено предмет по сопствена иницијатива по добиените сознанија дека се случил настан во кој имало обиди за грабнување деца во општина Шуто Оризари, и дека полициски службеници биле претепани поради сомнение дека станува збор за грабнувачи, како што наведуваат граѓаните во таа општина, истакна денеска заменик-народниот правобранител Васка Бајрамовска – Мустафа

Таа посочи дека направиле увид во полициската станица и доставиле дописи до МВР. Бараме и целосно испитување на причините за присуството на полициските службеници надвор од службеното време во вечерни часови во такво возило без регистерски таблички. Останува МВР да го испита случајот и да ни ги достави целосно информациите што ги бараме, додаде Бајрамовска – Мустафа.

Djihaneskoror arakavutno pali piri mangin, pali resaripe o informacie so sas sar anglal mangin lejbaske chavore ko Šuto Orizari, aso o marde policijake bukarne sas mardune telal o lafi bashi rodlaripe sar manusa lendune,

sar so vakerena o dzihanija tari Šutka, vakerga o telal Dzihaneskoro arakavutno Vaska Bajramovska -Mustafa.

Amare resarde informacije vakerena so si vazdimali postapka upral e manusha save kerge zor thaj tano ko tavdipe taro ande resarina ja palem prijave so si nšaldo manuš.

Sar so vakerela o MVR, so dji lende na resarga informacie baši nasaldo manuš.Amen rodaja i sasti chipota tze ovel puterdi kerdi thaj te vakeren soske e policijake bukarne ko adava saati araklisalile ki Sutka, vakerela i Vaska Bajramovska -Mustafa.

Hazri kerga : Nedzmedin A.Roma Press