Izjava dendi tar d-r Salija Ljatif P.

198

D-r Salija Ljatif Petruševska, doktori pal stomatologija, trin berš thaj ekvaš sar sine anavke4di direktorka tar Javno sastipnaskiri bešin ani Specijalizirimi bolnica  baš gerijatrisko palijativnikani medicina 13 Noemvri – Skopje kerla lafi baš piri buti ano akava sastipnasko than savende tane but thanarime amare maj mangle.

Teleder drabaren ano buvlo lavkeripe tar makedonikani patrin.com savo vahtavi (izjava) denga i Salija Ljatif P.

Д-р Салија Љатиф Петрушовска, доктор по стоматологија, три и пол години откако беше назначена за директорка на Jавната здравствена установа Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 ноември“ – Скопје зборува за предизвиците за тоа како е да се раководи една ваква многу важна институција во која се сместени голем број од нашите најмили.

Pobutet drabaren ano teluno linko:https://makedonskivesnik.com/%d1%81%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0